Depan Lembaga Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Halaman ini berisi struktur organisasi DKM Masjid Jami Al Hidayah Desa Pasayangan.

DAFTAR NAMA

DEWAN KEMAKMURAN MESJID (DKM) MESJID JAMI AL-HIDAYAH

DESA PASAYANGAN

KECAMATAN LEBAKWANGI KABUPATEN KUNINGAN

 

No

N A M A

JABATAN

1.

M.Opang Sopari, M.Pd

Ketua

2.

H. Suherman, S.Ag

Wakil Ketua

3.

Rahmat Sulaeman, S.Ag

Sekretaris

4.

H. Abdul Shomad

Bendahara

 

Lampiran: